narzędzia na tablicy

Narzędzia ICT automatyzujące przedsiębiorstwa handlowe w Internecie

Świat zmierza w kierunku transformacji cyfrowej i jest to nieunikniony postęp. Jednym z najbardziej zauważalnych trendów rewolucji jest cyfryzacja komunikacji pomiędzy ludźmi.

Digitalizacja biznesu wymaga zmiany w modelach operacyjnych, które w tradycyjnym wydaniu nie są w stanie sprostać złożoności świata toczonego w Internecie. Kierunek zmian wyznacza handel cyfrowy (e-commerce) B2C (ang. biznes do konsumenta) i nieustannie rosnące oczekiwania klientów. Przedsiębiorstwa muszą sprostać tej zmianie kierunku, aby przetrwać na rynku.

Narzędziem, a zarazem katalizatorem wzrostu efektywności w relacjach biznesowych stały się platformy B2B (ang. biznes do biznesu), które jeszcze szybciej łączą partnerów handlowych i umożliwiają im realizację transakcji. Współczesny konsument oczekuje, że będzie transparentnie, szybko, wygodnie, a do tego jak najtaniej.

Jakie są najskuteczniejsze sposoby na utrzymanie pozycji rynkowej?

Tak dynamiczny rozwój e-handlu wynika przede wszystkim z rozwoju technologii, która dostarcza szereg narzędzi ułatwiających i automatyzujących typowe procesy w handlu. Aby utrzymać pozycję rynkową w otoczeniu ciągle rosnącej konkurencji, firmy muszą cały czas szukać najskuteczniejszych sposobów na poprawę procesów, ich automatyzację oraz zamykanie tych procesów w działający ekosystem. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi ICT dla obszarów, w których dokonuje się usprawnienia procesów biznesowych.

Podczas ponad 10 letniej praktyki obserwowałem jak dynamiczne zmienia się cyfrowa gospodarka i dostrzegam bardzo duży potencjał w usprawnianiu procesów w handlu internetowym.

To zmotywowało mnie do stworzenia niniejszej serii w ramach której przedstawiłam problematykę serii jak i bazuje na prawdziwym przedsiębiorstwie handlującym od ponad 13 lat na 6 rynkach europejskich poprzez sklepy internetowe.

Przedsiębiorstwo te jest typowym przykładem dynamicznego rozwoju handlu transgranicznego, a ja jako właściciel przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w dostarczaniu usług dla e-handlu mogłem poprzez wnikliwe analizy w formie konsultingu, zrozumieć problemy przedsiębiorstwa, dokonać stosownych opracowań i następnie wskazać jak rozwiązać przedstawione problemy poprzez wdrożenie narzędzie ICT dla wybranych obszarów.

Nowa seria artykułów

W drugim artykule z serii, pt. “Wpływ narzędzi na doskonalenie przedsiębiorstwa e-handlowego” wprowadzę w historię handlu internetowego, wskażę przełożenie historii handlu na współczesny e-handel. Handel internetowy rozwinął się między innymi poprzez usprawnianie procesów z wykorzystaniem narzędzi ICT co staram się dowieść w artykule.

W artykule pt. “Analiza sposobu działania przedsiębiorstwa” przedstawia badane przedsiębiorstwo. Celem realizacji jest dokonanie analizy w oparciu o realne przedsiębiorstwo działające na wielu rynkach europejskich. Dzięki temu mogę przedstawić problematykę wykorzystania narzędzi ICT i usprawniania procesów na podstawie realnych problemów i rozwiązań narzędziowych.

W kolejnym artykule pt. “Usprawnianie wybranych obszarów” autor dokonał analizy obszarów podlegających usprawnienia procesów poprzez wykorzystanie narzędzi ICT i następnie przedstawił je w formie listy. Następnie zostały przeprowadzone liczne konsultacje, które pozwoliły wybrać najistotniejsze obszary z opracowanej listy i zarazem wybrane obszary zostały szczegółowo przeanalizowane i opracowane. W ramach każdego obszaru został przedstawiony stan zastany oraz stan docelowy jaki powinien zostać osiągnięty po zastosowaniu wybranych narzędzi.

Czwarty artykuł pt. “Opis sposobu działania przedsiębiorstwa po wprowadzeniu nowych narzędzi” przedstawia szczegółowe opracowanie w jaki sposób przedsiębiorstwo powinno funkcjonować po wprowadzeniu narzędzi. Dla każdego obszaru zostały wybrany typ narzędzia, która pozwala na uzyskanie oczekiwanych rezultatów.

Piąty rartykuł pt. “Przegląd i wybór najkorzystniejszych narzędzi i rozwiązań” to przede wszystkim research rynku w celu znalezienia oraz wybrania odpowiednich narzędzi w danym obszarze. Każde z przedstawionych narzędzi zostało wnikliwie przeanalizowane w środowiskach produkcyjnych przedsiębiorstwa co pozwoliło ostatecznie wybrać narzędzia odpowiadające oczekiwaniom przedstawionym w rozdziale czwartym.